Tipiski finanšu jautājumi

Tipiski finanšu jautājumi

Tipiski finanšu jautājumi

Cilvēkiem patīk uzdot jautājumus dažādās jomās. Tas pats attiecas arī uz finansēm. Šādus jautājumus visvairāk vienviet var sastapt finanšu intervijās. Šādi intervijas jautājumi un atbildes parasti ir sadalīti vai pa dažādām tēmām – grāmatvedība, korporatīvais finansējums, деньги в украине u.c. Šeit var apskatīt pāris jautājumus un atbildes, kas ir saistīti ar finansēm.

Grāmatvedības jautājumi ir tik pat svarīgi kā visi pārējie. Daži no tiem ir vienkārši, daži ir daudz grūtāki, bet visi no tiem ļauj intervētājiem novērtēt zināšanu līmeni bez vajadzības uzdot sarežģītākus izvērtēšanas vai finanšu jautājumus. Tāpēc esam izvēlējušies visbiežāk sastopamos grāmatvedības jautājumus, kuri jums vajadzētu sagaidīt, pieņemot darbā .

Kāpēc kapitāla izdevumi palielina aktīvus, bet citas naudas plūsmas, piemēram, algu izmaksa, nodokļi, nerada aktīvus, un tā vietā uzreiz izveido izdevumus peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kas samazina pašu kapitālu, izmantojot nesadalīto peļņu?

Kapitāla izdevumi tiek kapitalizēti, ņemot vērā to paredzēto ieguvumu grafiku. Piemērs ir limonādes stends, kas uzņēmumam nesīs ieguvumus daudzus gadus. No otras puses, darbinieku darbs dod labumu periodā, kurā algas tiek nopelnītas, un to peļņas izdevumi rodas tikai tad. Tas ir tas, kas aktīvu atšķir no izdevumiem.

Kā īsumā izskatās naudas plūsmas pārskats?

Sāktot ar neto ienākumiem, dažādas būtiskus korekcijas (izmaiņas apgrozāmajā kapitālā, apliktie vai atceltie nodokļi u.c.). To visu izvērtējot var iegūt pamatdarbības naudas plūsmu.

Kas ir apgrozāmie līdzekļi?

Apgrozāmos līdzekļus definē kā īstermiņa aktīvi mīnus īstermiņa saistības. Šis rādītājs informē finanšu pārskata veicēju vai izmantotāju, cik daudz naudas ir saistīts ar uzņēmējdarbību, izmantojot tādus aspektus kā debitoru parādi un krājumi, cik daudz naudas būs nepieciešamas, lai apmaksātu īstermiņa saistības 12 mēnešos, kas ir priekšā u.c.

Vai uzņēmumam ir iespējama pozitīva naudas plūsma, lai gan vienlaikus tas ir ar nopietnām problēmām?

Noteikti, ka jā, bet ne visos gadījumos. Viens no piemēriem ir nepietiekami apgrozāmā kapitāla uzlabojumi – uzņēmums pārdod inventāru un aizkavē maksājumus.

Kā uzņēmumam ir iespējams rādīt pozitīvus neto ienākumus, bet tomēr bankrotēt?
Tas var būt saistīts ar apgrozāmā kapitāla pasliktināšanos, piemēram, palielinot debitoru parādu, vienlaikus samazinās kreditoru parādi.

Kā peļņas vai zaudējumu aprēķins ir saistīts ar bilanci?

Neto ienākumu plūsma tiek pieskaitīta nesalītajai peļņai.

Kādas ir atliktā nodokļa saistības? Kā tās var rasties?

Atliktā nodokļa saistības ir nodokļu izmaksas, par kurām tiek ziņots uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kas šajā periodā faktiski nav samaksāta konkrētās valsts nodokļu institūcijai kas Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienests, bet paredzams, ka tā tiks izmaksāta nākotnē. Tas rodas tāpēc, ka tad, kad uzņēmums faktiski samaksā mazāk nodokļos, tie parādās kā izdevumi peļņas vai zaudējumu aprēķinā par konkrēto pārskata periodu. Atšķirības tēriņu izmaksās starp grāmatvedības pārskatu un pārskatu, kas ir paredzēts ieņēmumu dienestam var novest pie ienākumu atšķirībām, kas beigās noved pie atšķirībām nodokļu izdevumos, kas atspoguļoti finanšu pārskatos, un nodokļiem, kas jāmaksā konkrētajai institūcijai, kas nodarbojas ar nodokļu jautājumiem.

Šie ir pāris no jautājumiem, kas bieži vien parādās ne tikai dažādās uzdevumu grāmatās, bet arī intervijās, kur tiek pretendēts uz amatiem, kas ir saistīti ar finansēm, grāmatvedību u.tml. Tāpat ir jāņem vērā, ka daudzi no aspektiem, piemēram, aprēķiniem mainās attiecībā pret jaunajiem noteikumiem, kuriem vienmēr ir jāseko līdzi, lai izprastu notikumus nozarē un attiecīgi savienotu akadēmiskās zināšanas ar praktiskajām (vairāk: http://kredit247.com.ua/кредит-онлайн-на-карту/).

About ispeles